Ordföranden har ordet

Med jämna mellanrum skriver vår ordförande Hans Glawing brev för att informera Tyluddens medlemmar. Dessa publiceras först på Startsidan, för att sedan läggas upp under denna rubrik "Ordföranden har ordet". Här nedan kan du alltså, även vid ett senare tillfälle, ta del av de brev du eventuellt har missat.

Länkar till redan publicerade brev:

Januari 2018

Oktober 2017