Välkommen till Tyluddens Fritidsby i Tylösand

De första tältarna etablerade sig under tidigt 1920-tal i Tjuvahålans vindskyddade grönska. Bosättningarna var enkla topptält med en stång i mitten.Tälten omvandlades med tiden till mer beständiga masonitstugor med lite mer bekvämlighet. Det enda som idag känns igen från dessa
är nog den vita färgen på stugorna. Tyluddens Fritidsby består idag av 355 stycken moderna sommarhus med all tänkbar komfort.

Brev från vår ordförande

Publicerad 20200830

Vår styrelse har haft möte i helgen och vi har fått ett brev från vår ordförande.

Till brevet......

Styrelsens rapport om årsstämma 2020

Publiserad  20200731

Föreningens medlemma visade genom det höga valdeltagandet (183 st.) i online-röstningen att de ville delta på det enda sätt som var möjligt idag

Styrelsens rapport innehåller tre delar.

a.  Ett sedvanligt protokoll om än från en mycket annorlunda årsstämma.
Till protokollet....

b,  Resultatet av online-röstningen.
Till resultatet....

c.  I formuläret till online-röstningen fanns en ruta med möjlighet för den röstande att lägga in synpunkter i fritext. Styrelsen gör här skriftliga svar på flera av dessa synpunkterna. Detta för att alla medlemmar skall kunna ta del  av dessa frågor. 
Till styrelsens svar....

Med vänlig hälsning
Hans Glawing
ordförande

Meddelande från vår ordförande

Publiserad 20200714

På grund av klagomål från medlemmar på att städningen av våra hygienutrymmen varit undermålig, så har styrelsen beslutat att agera. Därför har vi nu bytt städbolag. Från och med den 20/7  tas städningen över av fötetaget Piga.nu. Vi önskar dem välkomna till Tyludden Fritidsby.

Med vänlig hälsning
Hans Glawing
ordförande

Om invasiva växter

Publicerad 20200615

På förekommen anledning meddelas.
Ni som avverkar invasiva växten Parkslide skall slänga avfallet i våra blå containers för brännbart avfall  Inte i komposthögarna.

När man avverkat måste man hålla koll på skotten som växer upp och klippa dessa omgående. De förser nämligen rötterna med näring. Skotten skall också slängas i container för brännbart. Vi har fått besked från kommunen att dom inte har för avsikt att sanera Parkslide på sin mark. Finns inga pengar.
Hjälp till med detta är ni snälla.
Läs om vad Parkslide är......

Med vänlig hälsning
Hans Glawing
ordförande

Funktionsgruppen utökas

Publicerad 20200621

För att få ett bättre fokus på städningen av våra hygienutrymmen, så har funktionsgruppen utökats med två nya ansvariga för detta. Det är till dessa två, Ulla-Britt & Birgitta du vänder dig med synpunkter.

Läs mer.....

Från Halmstads orienteringsklubb

Publicerad 20200830

Som du säkert är medveten om så genomförs det ju inget vanligt Blodomlopp i år då Covid 19 påverkar oss alla. Det kommer dock att genomföras ett alternativt Blodomlopp under en vecka från den 1 sept. Det vi kallar lilla Blodomloppet kommer vi då snitsla och sätta upp en informationsskylt längs med den vägsträcka från vändplanen vid affären  som går ner mot Prins Bertils stig. Det blir ju inga starter så allt sker ju enskilt under veckan så inga grindar behöver öppnas mm. Jag hoppas att det är ok för stugföreningen att vi har dessa snitslar uppe under veckan och en skylt som visar att barnen ska springa/gå  på den vägen. Blir ju ingen mängder av deltagare.

Hälsningar
Hans Ljungström
Halmstads orienteringsklubb.

 

Har du betalat din uthyrningsavgift?

Publicerad 20200731

Styrelsen har uppmärksammats på att många medlemmar hyr ut sina stugor via förmedlingsstjänster såsom stugförmedling, Airbnb, Blocket, Stugknuten etc. Av dessa föreningens stuguthyrare / medlemmar är det många som inte betalar in sin uthyrningsavgift.
 
Precis som den vanliga årsavgiften för stugan är uthyrningsavgiften beslutad av medlemmarna i vår förening. Det är en avgift man erlägger när man hyr ut sin stuga! 
 
Vi är tacksamma om dessa medlemmar betalar in sin uthyrningsavgift.
Hälsningar från styrelsen

Fototävling för år 2020

Publicerad 20200321

Vår tidning Tylisten utlyste i år en fototävling på temat bilder tagna utmed Prins Bertils stig. Som vanligt får vinnaren, förutom trisslotter, äran att pryda förstasidan på nästa års Tylisten.
Tävlingsbidrag skickas till Tylistens redaktörer  via epost till  tylisten@tyludden.se.
Vi ser fram mot många bidrag,
Hälsningar från Tylisten-redaktörerna
Mia Karlsson & Anna Lindholm

Ladda bilen när du är i stugan?

Publicerad 20190922

På förekommen anledning så vill vi meddela att laddning av elbil inte är tillåtet vare sig bilen står innanför eller utanför vårt område och laddar med förlängningskabel. Orsak finns att läsa i bifogade skrift från elsäkerhetsverket.

Vill samtidigt meddela att styrelsen jobbar med HEM om uppsättning av laddstolpar någonstans vid dom stora parkeringarna.
Styrelsen / gm Hans Glawing

Till Elsäkerhetsverkets dokument

Läs vidare i våra Ordningsregler

Information om skyltar

Publicerad 20200731

Denna skylt är uppsatt vid infarterna till föreningens områden. Det innebär att du då kommit in i ett s. k. gångfartsområde. Den ställer krav på dig som framför fordon inom området.

  • Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h).
  • Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Du har väjningsplikt mot gående.

Fordon är ett transportmedel som används för att transportera gods och/eller människor och djur, över fast underlag. Exempel på fordon är vagn, cykel och bil. (Wikipedia)

Tack för att du följer informationen!

/ Styrelsen i juli 2020

 

Kan din TV-bild se ut så här ibland? 

Publicerad 20200817

Den är många stugägare  vid det här laget, som har kommit till mig och berättat att deras tv-bild är dålig. Jag är ju enbart webbansvarig i föreningen, men har ändå försökt att ta reda på mer om det hela. Var därför i kontakt med Teracom, som har hand om de marksända TV-kanalerna. Det är då främst SVT1, SVT2 och TV4.

Fick reda på följande:

  1. Under de senaste veckorna med högtryck och mycket varmt väder har detta påverkat sändningarna i det marksända tv-nätet. Det kan då förekomma klimatfenomen som leder till onormala vågutbredningsförhållanden, s.k. troposfärisk vågutbredning. Dessa störningar går ej att filtrera bort eller åtgärda på något annat sätt, enligt Teracom. Det kan ex. yttra sig som att bilden ser ut som ett enda stort pussel.
     
  2. I maj förra året la man om kanalfrekvenserna i Halland bl.a. beroende på störningar från danska TV-utsändningar. Tidigare låg en del av kanalerna på VHF-bandet. Sedan maj förra året ligger alla gratiskanaler istället på UHF-bandet. Detta innebär att, om du har en mycket gammal TV-antenn för enbart VHF, så måste du tyvärr byta ut denna till UHF.
     
  3. Ett annat råd som vi fick från Teracom, är att om man inte på länge har gjort en kanalsökning på sin TV, så bör man göra det.

 
Tilläggas kan att detta är den information jag fick av Teracom och som jag sedan, med reservation för min låga kompetens inom området, har försökt att återge. Jag vill också uppmärksamma alla på att jag i detta sammanhang enbart har rollen som budbärare (Den som man enligt hävd inte skall skjuta på).

Hälsningar
Bosse Andersson
webbansvarig.

Brevutbärning - Tyludden

Publicerad 20200806

På sommaren delar ju PostNord ut brev i varje stugas brevlåda innanför bommarna. Från och med  måndag i vecka 34 (17 augusti) upphör detta. Då delas posten istället ut till varje områdes samlingsbrevlåda.

Storbilds – TV

Publicerad 20200806

Som de flesta medlemmar känner till så förfogar föreningen över en storbilds-TV på Gröningens scen. Denna används för att vi medlemmar i föreningen tillsammans skall kunna titta på idrottsevenemang såsom friidrott, fotboll (OS, VM, EM m.m.) Det har också visats  s.k. ”regnfilmer” för barnen. Har du önskemål, förslag eller idéer om vad du vill att vi visar  för våra medlemmar?
Hör  då av dig till Rune Peterson.
mobil:  070-561 98 97 eller
mail:  rune@tyludden.se

Webbkameran på stranden

Publicerad 20190803

Vi har under lång tid varit utan webbkameran på stranden. När den nu är tillbaka är den ännu bättre - den visar rörliga bilder.

Till webbkamera på stranden.
Till d:o på Solgården