tyludden.se

Tyluddens fritidsby i Tylösand

Tyluddens Fritidsby, vy över stugbyn och tylön

Välkommen till Tyluddens Fritidsby

De första tältarna etablerade sig under tidigt 1920-tal i Tjuvahålans vindskyddade grönska. Bosättningarna var enkla topptält med en stång i mitten.Tälten omvandlades med tiden till mer beständiga masonitstugor med lite mer bekvämlighet. Det enda som idag känns igen från dessa är nog den vita färgen på stugorna. Tyluddens Fritidsby består idag av 355 stycken moderna sommarhus med all tänkbar komfort.

Senaste nytt

2017-06-08

Inför årsstämman OBS Lokalbyte till Kongresshallen OBS


Det händer mycket inför vår stundande årsstämma i föreningen.Här nedan
kan du ta del av hela sex stycken viktiga dokument att ta del av.
Här finns först och främst en ny kallelse till stämman med dagordning.
Notera noga att lokalen har ändrats utifrån första kallelse.
Här finns också inkomna motioner, verksamhetsberättelse, balansräkning
och verksamhetsplan.Här finns även en ny aktivitetsplan för 2017-18.
Med andra ord . Här finns det en hel del att både bita i eller att
botanisera i, hur man nu väljer att se det.

 • Ny kallelse och Dagordning till årsstämmanr

 • Motioner

 • Balansrapport och Resultatrapport

 • Verksamhetsberättelse

 • Verksamhetsplan 2017 . 18

 • Aktivitetsplanen 2017 - 2018 • 2017-06-06

  Styrelsens förslag till Budget för 2018


  Här är styrelsens förslag till budget för 2018, se länk nedan. Budgeten ska beslutas
  på årsstämman den 25 juni. Vi föreslår en medlemsavgift på 6.500 kr, vilket innebär en
  höjning på 500 kr. 70 % av höjningen avser fastighetsskatt, dvs av 500 kr går 350 kr
  till skatt. Vi har då antagit att taxeringsvärdet för Tyludden 1:24 och 1:25 höjs med
  20 %, vilket är en höjning i samma storleksordning som 2015.

  Budgeten innehåller även konsultkostnader för utveckling av ny hemsida samt advokat-
  kostnader för stadgeöversyn påkallad av ny lagstiftning. Styrelsen har ambitionen
  att stärka föreningens ekonomi inför framtiden och bl a avsätta medel till en
  periodiseringsfond.

  Inga Appelqvist
  kassör
  2017-06-05

  Funktionsansvariga i föreningen


  Styrelsen har funnit att den gamla organisationen med områdesansvariga inte fungerat
  tillfredsställande. Detta bland annat beroende på att det varit svårt att tillsätta personer
  till de olika områdena. Under våren är vi därför några stycken som arbetat fram en ny
  typ av organisation, som vi nu presenterar.

  Framöver kommer vi att ha ansvariga för vissa funktioner inom vår förening. (se länk nedan).
  Meningen är att dessa personer skall engagera övriga stugägare att ställa upp och hjälpa
  till med uppgifter.

  Du som känner att du vill hjälpa till kan anmäla dig hos Fredrik eller direkt till någon
  funktionsansvarig.Vår förhoppning är att denna nya organisation skall fungera och
  att fler ställer upp och känner ansvar för föreningens anläggningar.

  Med vänlig hälsning
  Hans Glawing
  ordförande

 • Läs mer här

 • Visa alla nyheter ->


  Postadress till stugägare


  Exempel:
  Kalle Karlsson
  Tyludden, stuga XXX
  302 73 HALMSTAD

  Kontakta oss


  • Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
  • E-post: info@tyludden.se
  • Postadress: Box 107, 301 04 Halmstad
  • Telefon: 073-045 72 39
  • Hemsida: www.tyludden.se
  • BankGiro: 263-9896

  Övrigt